Skriftlig forespørgsel P-3386/07 af Gabriele Stauner (PPE-DE) til Kommissionen. Aktualiseret liste over Kommissionens særlige rådgivere