Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2009. # Électricité de France (EDF) proti Evropské komisi. # Státní podpory - Podpory poskytnuté francouzskými orgány EDF - Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a kterým se ukládá její navrácení - Procesní práva příjemce podpory - Ovlivnění obchodu mezi členskými státy - Kritérium soukromého investora. # Věc T-156/04. EDF v. Komise TITJUR