Písemný dotaz E-000640/11 Sabine Wils (GUE/NGL) Komisi. Dioxiny v potravinách a krmivech pro zvířata