Písemný dotaz E-007049/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Komisi. Životopisy členů Komise