Usnesení Soudního dvora ze dne 25. června 1964. # Alfred Toepfer a Getreide-Import Gesellschaft proti Komisi Evropského hospodářského společenství. # Spojené věci 106 a 107-63. Toepfer a Getreide-Import Gesellschaft v. Komise TITJUR