Písemný dotaz E-7040/08 Jens Holm (GUE/NGL) Komisi. Průkaz totožnosti EU