Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/345 tal-25 ta’ Frar 2021 li japprova l-kloru attiv iġġenerat mill-klorur tas-sodju permezz tal-elettroliżi bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tipi ta’ prodott 2, 3, 4 u 5 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)