Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2020