Kommissionens forordning (EØF) nr. 1652/93 af 28. juni 1993 om suspension af forudfastsættelsen af landbrugsomregningskursen for det irske pund