Združene zadeve od T-722/15 do T-724/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns in drugi/Komisija (Državne pomoči – Pomoč za bavarski mlečni sektor – Financiranje preskusov kakovosti mleka – Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom – Pravica do udeležbe v upravnem postopku – Člen 108(2) PDEU – Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 659/1999)