Sprawy połączone od T-722/15 do T-724/15: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns i in. / Komisja Pomoc państwa – Pomoc na rzecz bawarskiego sektora mleczarskiego – Finansowanie kontroli jakości mleka – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Uprawnienie do wzięcia udziału w postępowaniu administracyjnym – Artykuł 108 ust. 2 TFUE – Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999