Sujungtos bylos T-722/15–T-724/15: 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns ir kt. / Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba Bavarijos federacinės žemės pieno sektoriui — Pieno kokybės patikrų finansavimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Teisė dalyvauti administracinėje procedūroje — SESV 108 straipsnio 2 dalis — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 6 straipsnio 1 dalis)