T-722/15–T-724/15. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. december 12-i ítélete – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – A bajorországi tejipari ágazatnak nyújtott támogatás – A tej minőségére irányuló vizsgálatok finanszírozása – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A közigazgatási eljárásban való részvétel joga – Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése – A 659/1999/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése”)