Yhdistetyt asiat T-722/15–T-724/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns ym. v. komissio (Valtiontuet — Baijerin meijerialalle myönnetty tuki — Maitotuotetarkastusten rahoitus — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Oikeus osallistua hallinnolliseen menettelyyn — SEUT 108 artiklan 2 kohta — Asetuksen (EY) N:o 659/1999 6 artiklan 1 kohta)