Forenede sager T-722/15 — T-724/15: Rettens dom af 12. december 2018 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte til den bayerske mejerisektor — finansiering af mælkekvalitetskontroller — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked — ret til at blive inddraget i den administrative procedure — artikel 108, stk. 2, TEUF — artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999)