Písemný dotaz E-6520/10 Seán Kelly (PPE) Komisi. Korektní hospodářská soutěž v odvětví leteckého průmyslu