Usnesení Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. října 2004 ve věci C-360/02 P: Carlo Ripa di Meana proti Evropskému parlamentu (Opravný prostředek — Bývalý poslanec Evropského parlamentu — Prozatímní režim starobního důchodu — Pozastavení vyplácení důchodu v návaznosti na zvolení tohoto poslance členem regionální rady — Žaloba na neplatnost — Potvrzující akt — Nepřípustnost — Zjevně neopodstatněný opravný prostředek)