Písemný dotaz E-3825/10 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisi. Vztah mezi dosaženým vzděláním a mírou nezaměstnanosti