POROČILO o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Poročevalec: Roberto Gualtieri