Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1391 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit