Vec C-710/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 25. septembra 2019 – G.M.A./État belge