Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1658 zo 6. novembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade členov Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), pokiaľ ide o podmienky pristúpenia vlády Uzbeckej republiky k Medzinárodnej dohode o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015