Regulamentul (UE) nr. 1235/2011 al Comisiei din 29 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea pneurilor în funcție de aderența pe teren umed, măsurarea rezistenței la rulare și procedura de verificare Text cu relevanță pentru SEE