Komisijas Regula (ES) Nr. 1235/2011 ( 2011. gada 29. novembris ), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1222/2009 groza attiecībā uz riepu saķeres ar slapju ceļu klasifikāciju, rites pretestības mērījumiem un verifikācijas procedūru Dokuments attiecas uz EEZ