Komission asetus (EU) N:o 1235/2011, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1222/2009 muuttamisesta renkaiden märkäpitoluokituksen, vierintävastuksen mittaamisen ja tarkistusmenettelyn osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti