Komisjoni määrus (EL) nr 1235/2011, 29. november 2011 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1222/2009 seoses rehvide märghaardumise klassifitseerimise, veeretakistuse mõõtmise ja kontrollimenetlusega EMPs kohaldatav tekst