Věc C-313/05: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. ledna 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – Polská republika) – Maciej Brzeziński v. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (Vnitrostátní zdanění — Daň z automobilů — Spotřební daň — Ojetá vozidla — Dovoz)