EUROOPPALAINEN TALOUDELLINEN ETUYHTYMÄ Neuvoston 25 päivänä heinäkuuta 1985 antaman asetuksen (ETY) N:o 2137/85 nojalla julkaistava ilmoitus - Perustaminen