Stališče Sveta (EU) št. 5/2015 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki Sprejeto v Svetu dne 5. marca 2015 (Besedilo velja za EGP in Švico)