Písemný dotaz E-4884/10 Silvia-Adriana Ţicău Komisi. Vnitrostátní elektronické rejstříky a jejich propojení