Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1832 (2016. gada 17. oktobris), ar ko attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzības prasībām par atliekām groza Lēmumā 2000/572/EK, Lēmumā 2007/777/EK un Regulā (ES) Nr. 206/2010 noteiktos sertifikātu paraugus gaļas izstrādājumu, gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu, kā arī svaigas mājas nepārnadžu gaļas importam Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ)$