Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1832, 17. oktoober 2016, millega muudetakse otsustes 2000/572/EÜ ja 2007/777/EÜ ning määruses (EL) nr 206/2010 sätestatud, lihavalmististe, lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte, samuti värske kodukabjaliste liha liitu importimisel kasutatavate sertifikaatide näidiseid jääkide suhtes kehtivate tervishoiunõuete osas (EMPs kohaldatav tekst)$