TITJUR Lemmerz-Werke v. Vysoký úřad Usnesení Soudního dvora ze dne 25. listopadu 1964. # Lemmerz-Werke GmbH proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 111-63.