Věc T-163/19: Usnesení Tribunálu ze dne 23. prosince 2019 – Mersinis v. ESMA