Písemný dotaz E-010694/11 Andreas Mölzer (NI) Komisi. Náhražka heroinu – droga krokodýl