Písemný dotaz E-6022/10 Antolín Sánchez Presedo (S&D) Komisi. Transparentnost informací v těžebním průmyslu