Stanovisko generálního advokáta - Lagrange - 25 června 1964. # Flaminio Costa proti E.N.E.L. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Giudice conciliatore di Milano - Itálie. # Věc 6-64. Costa TITJUR