Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament (Rata applikata għall-operazzjoni l-iktar reċenti mwettqa qabel il-jum indikat. Fil-każ ta' sejħa għall-offerti b'rata varjabbli, ir-rata tal-interessi hija r-rata marġinali.): 0,00 % fl-1 ta' Diċembru 2020 Rata tal-kambju tal-euro (Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.) It-2 ta' Diċembru 2020 2020/C 418/05