Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. září 2008.