Afgørelse fra bestyrelsen for Fællesforetagendet Clean Sky 2 af 28. april 2020 om interne regler for anvendelse af begrænsninger af visse af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger som led i fællesforetagendet Clean Sky 2's virke