SPØRGSMÅL nr. 50 (H-0604/96) af Friedrich WOLF til Kommissionen. Fremme af små og mellemstore virksomheder