Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 421/68 ze dne 5. dubna 1968, kterým se mění nařízení Rady č. 423/67/EHS, č. 6/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech členů Komise EHS a Komise ESAE a Vysokého úřadu, kteří nebyli jmenováni členy jednotné Komise Evropských společenství