Německo v. Komise Stanovisko generálního advokáta - Gand - 5 října 1969. # Spolková republika Německo proti Komisi Evropských společenství. # Věc 50-69 R. TITJUR