Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2238 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1809 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9620) (Voor de EER relevante tekst)