A Bizottság (EU) 2020/2238 végrehajtási határozata (2020. december 22.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 9620. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)