Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2238 af 22. december 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 9620) (EØS-relevant tekst)