Věc T-824/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. března 2018 – Kiosked v. EUIPO – VRT (K) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka K — Starší obrazová ochranná známka Beneluxu K — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8. odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“