Zaak C-665/18: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 4 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, en artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Vrij verrichten van diensten — Beperkingen — Kansspelen — Nationale belastingen op de exploitatie van speelautomaten in speelzalen — Nationale wetgeving die het bedrag van een belasting vervijfvoudigt en een extra belasting oplegt)