Zadeva C-303/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Opatowie (Poljska) 8. julija 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxemburg) S.A./KM