Pisemne zapytanie E-2830/10 skierował: Bill Newton Dunn (ALDE) do Komisji. Naziemna telewizja cyfrowa w Wielkiej Brytanii